Monthly Archives: Tháng Chín 2013

Khoá học may căn bản tại dạy cắt may Alamode

Khóa học này của trung tâm Alamode gồm 8 buổi giới thiệu lý thuyết và thực hành giúp bạn trang bị một số kiến thức căn bản giúp các bạn may được các bộ đồ thiết yếu: Các sản phẩm của khóa học cơ bản: + Áo chui. + Chân váy: Hướng dẫn may váy jupe, […]