Monthly Archives: Tháng Năm 2015

Giáo trình công nghệ may – Nguyễn Tiến Dũng | Lê Thị Mai Hoa

PHẦN A – KỸ THUẬT MAY CƠ BẢN Chương 1 – Dụng cụ nghề may 1-Giới thiệu chung 2-Các loại dụng cụ cắt may Chương 2 – Kỹ thuật khâu tay 1-Ý nghĩa của khâu tay 2-Những điều kiện cần thiết 3-Các đường khâu tay cơ bản 4-Phương pháp thực hiện các đường khâu tay […]